175 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НҮҮРС ХЭТРҮҮЛЭН АШИГЛАЖ, АРД ТҮМНИЙ БАЯЛГИЙГ ХУЛГАЙЛЖ БАЙНА

175 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НҮҮРС ХЭТРҮҮЛЭН АШИГЛАЖ, АРД ТҮМНИЙ БАЯЛГИЙГ ХУЛГАЙЛЖ БАЙНА