LIVE: Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас хүний амь аварсан эмч нарт "Хүний төлөө" шагнал гардуулж байна