Коронавируст халдвар (COVID-19) нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна 2020.02.26 ны 11:00 цаг

A- A A+
Коронавируст халдвар (COVID-19) нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна 2020.02.26 ны 11:00 цаг