МҮХАҮТ-д эдийн засагчид "COVID 19: Эдийн засаг дахь нөлөө, компани дампуурах, иргэд ажилгүй болох, ядуурал гүнзгийрэхээс сэргийлэх арга хэмжээ, судалгаа"-г танилцуулж байна.

A- A A+