COVID-19!!! ХООЛНЫ ЗӨВЛӨМЖ. АУ-ны доктор Ж.Батжаргал, НЭМҮТ-ийн Хоол судлалын албаны дарга

A- A A+
COVID-19!!! ХООЛНЫ ЗӨВЛӨМЖ. АУ-ны доктор Ж.Батжаргал, НЭМҮТ-ийн Хоол судлалын албаны дарга