COVID-19!!! ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН РЕЗИДЕНТ ЭМЧИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ. ЭМХТ-ийн ерөнхий захирал Б.Нарантуяа

A- A A+
COVID-19!!! ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН РЕЗИДЕНТ ЭМЧИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ. ЭМХТ-ийн ерөнхий захирал Б.Нарантуяа