Сонгуульд нэр дэвшигчид ХОМ-ээ цахимаар хэрхэн мэдүүлэх вэ?

A- A A+
Сонгуульд нэр дэвшигчид ХОМ-ээ цахимаар хэрхэн мэдүүлэх вэ?