Шаардлагагүй тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байцгаая

A- A A+
 Шаардлагагүй тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байцгаая

 Шаардлагагүй тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байцгаая