Теле хичээлийн ШИНЭ хуваарийг хүргэж байна

A- A A+
Теле хичээлийн ШИНЭ хуваарийг хүргэж байна
Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн теле хичээлийн энэ 7 хоногийн хуваарийг хүргэж байна.
  • Ерөнхий боловсролын 1-12 дугаар анги
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан
  • Насан туршийн боловсролд зориулсан
  • Тусгай хэрэгцээт боловсролд зориулсан теле хичээл дараах хуваарийн дагуу телевизүүдээр гарна.