АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 291,5 ГА ТАЛБАЙД ТАРИАЛАЛТ ХИЙНЭ

A- A A+
АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 291,5 ГА ТАЛБАЙД ТАРИАЛАЛТ ХИЙНЭ

Аймгийн хэмжээнд төмс 96.8 га, хүнсний ногоо 84,9 га, жимс, жимсгэнэ 35 га, тэжээлийн ургамал 74,8 га нийт 291.5 талбайд тариалалт хийж 1858 тн ургац хураан авахаар төлөвлөж байна. Одоогийн байдлаар тариалалт 51 хувьтай байгаа бөгөөд төмс, хүнсний ногоогоор аймгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээний 40 орчим хувийг хангаж байна.