ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАНДАРТ, ЖУРАМ

A- A A+
ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАНДАРТ, ЖУРАМ

"Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн  мэдээллийн нууцлал, хамгаалалт, аюулгүй байдлын стандарт, журам"-ын төсөлд санал авахаар танилцуулж байна. Та журмын төсөлд ирүүлэх саналаа ganbayar@mongolbank.mn и-мэйл хаягаар ирүүлнэ үү. Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.