Хөдөлмөрт бэлтгэх, ур чадвар олгох

A- A A+
Хөдөлмөрт бэлтгэх, ур чадвар олгох