УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

A- A A+
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журмын 2.1-д заасныг үндэслэн зарим шүүхийн тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлах захиалгыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
Уг захиалгын дагуу Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт зарласныг хүргэж байна.