ДАЛАНЗАДГАД СУМ ШИНЭ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛНО

A- A A+
ДАЛАНЗАДГАД СУМ ШИНЭ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛНО

 

Даланзадгад сумын цэвэрлэх байгууламж 1971 онд 1-р сургуулийн бохир усыг цэвэрлэх зориулалттайгаар зураг төсөл хийгдэж, хоногт 168 м3 бохир усыг 83%-тай цэвэрлэх хүчин чадалтайгаар баригдсан. Гэтэл одоо 1100 м3 усыг цэвэрлэх шаардлага гарч ачааллаа дийлэхгүйн уршигаар бохир ус хөрсөнд шингэж, хөрсийг шууд бохирдуулж байна.

Шинээр барьж буй цэвэрлэх байгууламж нь 3000 м3 усыг хүлээн авах хүчин чадалтай, 98 хувийн буюу биологийн бүрэн цэвэрлэгээтэй юм. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 9,59 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр баригдаж байна. Бохир усыг зайлуулах стандартыг хангах, байгаль орчны бохирдлыг бууруулах боломж бүрдэнэ.