Аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр Даланзадгад хотод хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцлаа

A- A A+
Аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр Даланзадгад хотод хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцлаа

Аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр Даланзадгад хотод хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцлаа.
Говь нутгийн онцлогийг харуулсан томоохон бүтээн байгуулалт Музейн барилгын гүйцэтгэл 70 хувьтай баригдаж байна.
Барилгыг 10 сард хүлээлгэж өгөх бөгөөд хугацаанаас өмнө ашиглалтад өгөхөөр гүйцэтгэгч компани шуурхайлан ажиллаж байна.