Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь

A- A A+
Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь

Энэ долоо хоног буюу 2 дугаар сарын 22-26-ны өдрийн сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, насан туршийн боловсролын теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна.