Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

A- A A+
Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна